top of page
Search

Second Stakeholders’ Roundtable CERS

As the continuation of its first roundtable the research team from CERS Institute for Regional Studies, Győr, Hungary held its Second Stakeholders’ Roundtable within the SPOT project of the European Union HORIZONT 2020 (Social and innovative Platform On cultural Tourism and its potential towards deepening Europeanisation) on the 27th of October. While the first discussion took place at the end of summer in Komárom, Hungary with the Fortress of Monostor serving as a venue, the Second Stakeholder Roundtable took place in Komárno, in the Danube Museum.

Prominent figures in the cultural life of the city were invited to discuss the differences of cultural tourism in the cross border area, the impacts of COVID-19, tourism policy at local and regional level and the development paths of cultural tourism in Komárno.


_______________________


Első kerekasztal beszélgetésének folytatásaként a KRTK RKI NYUTO kutatócsoportja október 27-én tartotta meg második kerekasztal beszélgetését az Európai Unió HORIZONT 2020 SPOT projektje keretében. Míg az első beszélgetésre nyár végén Komáromban került sor, és a Monostori Erőd szolgált helyszínéül, addig a második kerekasztal beszélgetést Komárno-ban, a Duna Menti Múzeumban tartottuk meg. A város kulturális életének prominens személyiségei és alakítói kaptak meghívást, hogy megvitassák a kulturális turizmus különbségeit a határon átnyúló térségben, a COVID-19 hatásait a város turizmusára, a helyi és regionális szintű turizmus fejlesztést és a komárnoi-i kulturális turizmus fejlődési útjait.
17 views0 comments

留言


bottom of page